Home > Croatia > Poslovni partneri > Vijesti i inspiracija

Vijesti i inspiracija


VELUX vijesti i objave za medije 

Pročitajte najnovije vijesti o našim inovativnim proizvodima i rješenjima. Preuzmite objave za medije i inspirativne fotografije.

Vijesti i objave za medije 

Inspiracija 

Realizirani projekti u odnosu na tipologiju objekata i modele VELUX proizvoda.

Primjeri iz prakse

Fotografije 

Preuzmite VELUX logotip, inspirativne fotografije...

Pogledajte što je dostupno