Home > Croatia > Tvrtka VELUX > kanal_vhr > Pravna obavijest

VELUX ime i VELUX logotip su zaštićeni

Ova stranica sastavljena je, u vlasništvu je i održavana od strane VELUX A/S, Adalsvej 99, DK-2970 Horsholm, društvo registrirano sukladno danskom zakonu i sa sjedištem u Danskoj u svrhu pružanja informacija o tvrtki VELUX i njenim proizvodima i uslugama. 

Sadržaj ove stranice 
Kada otvorite ili pregledavate ovu stranicu ili na drugi način koristite sadržaj iste, uključujući učitavanje softvera, trebate poduzeti potrebne mjere opreza kako biste osigurali da sve što izaberete nema viruse i da na drugi način neće ometati ili oštetiti rad Vaših računalnih sustava, uključujući da je učitani sofver kompatibilan s Vašim softverom.

Iako je dužna pažnja uložena u to kako bi se osiguralo da je sadržaj ove stranice potpun, točan i ažuriran, ne dajemo nikakvo jamstvo ili izjave u vezi sa sadržajem. Stoga ne biste trebali djelovati niti se suzdržati od djelovanja temeljem sadržaja, već kontaktirati Vaše lokalno VELUX društvo koje će Vam osigurati zatraženi sadržaj i pomoć.

Sadržaj je vlasništvo tvrtke VELUX ili drugih. Reprodukcija ili korištenje cjelokupnog ili dijela sadržaja u bilo kojem obliku zabranjeno je osim za osobnu nekomercijalnu svrhu. Ne daje se nikakva dozvola za reprodukciju ili korištenje sadržaja za ostale svrhe osim uobičajenog pregleda web stranice.

Ako reproducirate dijelove sadržaja u osobne nekomercijalne svrhe morate navesti VELUX kao izvor istog uključujući upućivanje na ovu stranicu (www.velux.hr) i napomenu o autorskim pravima “© 2005 VELUX Group” u reprodukciji.

Tekst, fotografije, filmovi, crteži, grafike, zvukovi, podaci itd. podliježu autorskom pravu te su ili vlasništvo ili se koriste po licenci tvrtke VELUX.

Znakovi i uslužni znakovi, uključujući loga, slogane itd. registrirani su ili neregistrirani znakovi koji se koriste po licenci tvrtke VELUX.

Prikazani proizvodi i opisane metode proizvodnje na ovoj stranici podliježu drugim pravima intelektualnog vlasništva, uključujući patente i patentne prijave, koja se koriste po licenci tvrtke VELUX.

Ne daje se nikakva dozvola za korištenje bilo kojeg prava intelektualnog vlasništva, i upozoravamo Vas da VELUX pažljivo prati i odmah pravno goni bilo kakvo kršenje prava intelektualnog vlasništva, uključujući i kazneno gonjenje

Sadržaj dan putem ove stranice

VELUX prikuplja ne-osobne informacije o posjetitelju ove stranice u svrhu ažuriranja i poboljšanja stranice kako biste imali najbolju uslugu i najvažniji sadržaj kada posjećujete ovu stranicu.

Osobne informacije prikupljaju se samo kada ih posjetitelj dobrovoljno daje. Takve informacije uključuju ime, adresu, telefonske i faks brojeve kao i Vašu e-mail adresu i koristit će se isključivo u svrhu za koju su dane osim ako ste izričito dogovorili drukčije.

Osobne kao i neosobne informacije koje prikupi VELUX smatraju se povjerljivima i neće se prodati, ustupiti niti na drugi način dijeliti s trećim stranama.

Bilo kakav sadržaj koji VELUX primi putem ove stranice smatra se da nije povjerljiv niti u nečijem vlasništvu. VELUX će reproducirati, koristiti, izmijeniti i prenijeti svaki takav saržaj bez ograničenja, uključujući ideje za proizvode ili proizvodne metode i know-how sadržan u takvom sadržaju.

Linkovi na druge stranice
Kada koristite link osiguran na ovoj stranici kako biste pristupili drugoj stranici, napuštate ovu stranicu. Stranicu koju ćete otvoriti je nezavisna od ove stranice i njezin sadržaj je izvan kontrole tvrtke VELUX.

Osiguravajući link na ovoj stranici ne daje se nikakvo jamstvo ni izjava u vezi sa sadržajem stranice koju ćete otvoriti, a VELUX se izričito odriče bilo kakve odgovornosti za izravni ili neizravni gubitak koji je rezultat otvaranja ili pregledavanja takve stranice ili korištenja sadržaja te stranice, bez obzira na razlog takvog gubitka, i bez obzira na to je li VELUX predvidio ili morao predvidjeti takav gubitak, uključujući rizik takvog gubitka, neuklanjanjem linka sa stranice ili drukčije.

Linkovi na ovu stranicu
Kada je link za pristup ovoj stranici osiguran na drugoj stranici, VELUX, osim ako je izričito navedeno, nije odobrio niti podupire ni link ni sadržaj takve druge stranice, i VELUX nije ni povezan ni u vezi s vlasnikom takve druge stranice.

Druge pravne obavijesti 
Posjećivanje pojedinih dijelova stranice mogu biti obuhvaćeni posebnim pravnim aktom kao dodatak ovom općem aktu. Ova opća pravna obavijest nije ograničena ili izmijenjena nekim posebnim pravnim aktom.

© 2001, 2009 VELUX Group