Kako dodajem pristupnik aplikaciji Apple Home?

Upotrebom VELUX pristupnika s uslugom HomeKit omogućuje vam upravljanje VELUX proizvodima jednostavnim dodirom u aplikaciji Apple Home, postavljanjem upita za Siri ili provođenjem automatskih zadataka. Sljedeće upute objašnjavaju kako instalirati pristupnik upotrebom jedino aplikacije Apple Home (a ne aplikacije VELUX ACTIVE)

 Cijeli postupak instaliranja pristupnika podijeljen je u tri koraka:
Najprije dodajte pristupnik aplikaciji Home i povežite s Wi-Fi mrežom. Najprije dodajte pristupnik aplikaciji Home i povežite s Wi-Fi mrežom. Zatim uparite VELUX proizvode s pristupnikom. Naposljetku, uparite senzore i prekidače za odlazak s pristupnikom.

1: Postavljanje usluge HomeKit

Kako biste dodali pristupnik aplikaciji Home, učinite sljedeće:  

 1. Spojite pristupnik s napajanjem s pomoću isporučenog kabela za napajanje.
  (LED svjetlo sa stražnje strane svijetlit će zeleno dok se pokreće sustav pristupnika)

 2. Pričekajte dok LED svjetlo ne počne svijetliti bijelo. Sad se pristupnik može dodati aplikaciji Home.  
  U slučaju da ne vidite bijelo svijetlo, pritisnite središnji gumb pristupnika označen ikonom „Postavke” dok LED svjetlo ne počne svijetliti bijelo. 

 3. Dodajte pristupnik aplikaciji Home: otvorite aplikaciju Home: Otvori aplikaciju Apple Home > odaberite Dodaj dodatnu opremu > skenirajte 8-znamenkasti HomeKit kod na stražnjoj strani pristupnika. Pristupnik bi se automatski trebao pojaviti u aplikaciji Home.

 4. Omogućite da se pristupnik poveže s istom Wi-Fi mrežom kojom se koristi vaš mobilni uređaj.

Napomena: ako softver pristupnika nije ažuriran, pristupnik će se automatski ažurirati nakon uspostavljanja Wi-Fi veze. LED svjetlo svijetlit će zeleno tijekom izvršavanja ažuriranja.
Pričekajte dok LED svjetlo ne počne svijetliti bijelo prije nastavljanja sa sljedećim korakom.
 

2: Uparivanje prozora, roleta i sjenila

Uparivanje prozora, roleta i sjenila s pristupnikom vrši se upotrebom postojećeg(ih) VELUX daljinskog(ih) upravljača koji se upotrebljavaju za upravljanje proizvodima.

U slučaju da upravljate svim (ili nekim od) proizvodima upotrebom 2-smjernog upravljača (upravljač koji pruža povratne informacije), onda slijedite postupak 2a kao što je opisano u nastavku. 

Ako proizvodima upravljate samo upotrebom 1-smjernih upravljača, onda nastavite na 2b i slijedite taj postupak.

 

2a: Uparivanje upotrebom 2-smjernog daljinskog upravljača


(na KLR 200)
 
 1. Pripremite 2-smjerni daljinski upravljač (KLR 200) za slanje kopije proizvoda pristupniku:
  Uključite upravljač (ikona kuće u donjem desnom kutu) > odaberite Više > odaberite Novi proizvod > odaberite Kopiraj upravljački panel > odaberite Dalje.
  Sada nastavite do pristupnika.
(1) Više
(2) Novi proizvod
(3) Kopiraj upravljački panel
(4) Dalje
(na pristupniku)

2. Postavite pristupnik u način rada za primanje proizvoda: 
Kratko pritisnite (kraće od 2 sekunde) lijevi gumb spajalice na pristupniku označen ikonom „Ključa”. Odgovarajuće LED svjetlo zatreperit će zeleno nekoliko puta naznačujući da se proizvodi kopiraju.

3. Pričekajte dok LED svjetlo ne prestane treperiti čime se potvrđuje da je kopiranje novih proizvoda dovršeno. Uspješno kopiranje naznačeno je i na daljinskom upravljaču.
 
Vaši proizvodi bi se automatski trebali pojaviti u aplikaciji Home nedugo nakon toga.

 

2b: Uparivanje upotrebom 1-smjernog daljinskog upravljača

(na KLI 3xx / KLI 110 / KUR)

 1. Koristite se daljinskim upravljačem (KLI 3xx / KLI 110 / KUR) kako biste pripremili proizvode za registraciju na pristupniku:
  Pritisnite i držite gumb za postavke sa strane / gumb za ponovno postavljanje na stražnjoj strani daljinskog upravljača barem 10 sekundi dok se prozori, rolete ili sjenila ne počnu pomicati naprijed i natrag. Sada nastavite do pristupnika.

(0n pristupnik)

2. Postavite pristupnik u način rada za registriranje proizvoda:
Dugo držite pritisnutim (o. 10 sekundi) središnji gumb pristupnika označen ikonom „Postavke” dok odgovarajuće LED svjetlo ne počne treperiti plavo.
 
3. Pričekajte dok LED svjetlo ne prestane treperiti čime se potvrđuje da je kopiranje novih proizvoda dovršeno. Vaši proizvodi bi se automatski trebali pojaviti u aplikaciji Apple Home nedugo nakon toga.

3: Uparivanje senzora i prekidača za odlazak


Kako biste pripremili svoj senzor(e) i prekidač(e) za odlazak za uparivanje s pristupnikom, učinite sljedeće:
 1. Prikupite sve senzore i prekidače za odlazak koje želite upariti s pristupnikom i postavite ih blizu (maks. 1 metar) pristupnika.

 2. Otvorite senzore i pristupnike koristeći se malim ravnim odvijačem. Umetnite odvijač u dva otvora na svakoj strani proizvoda. Pažljivo podignite odvijač prema gore (prema prednjem dijelu) kako biste otvorili proizvod. Sada nastavite do pristupnika.
Napomena: ako su baterije već umetnute, izvadite ih iz svih senzora i prekidača za odlazak te pričekajte 30 sekundi prije nego što nastavite.
(na pristupniku)

Kako biste uparili svoj senzor(e) i prekidač(e) za odlazak s pristupnikom, učinite sljedeće: 

3. Postavite pristupnik u način rada za registriranje senzora/prekidača:
Dugo držite pritisnutim (o. 10 sekundi) središnji gumb pristupnika označen ikonom „Postavke” dok odgovarajuće LED svjetlo ne počne treperiti plavo.
Sad se vratite na senzore i prekidače.

4. Istodobno umetnite baterije u sve senzore i prekidače. LED svijetlo na svakom proizvodu trebalo bi treperiti zeleno do dovršetka uparivanja.

5. Pričekajte dok LED svijetlo na stražnjoj strani pristupnika ne prestane treperiti čime se potvrđuje da je dovršena registracija proizvoda. Vaši proizvodi bi se automatski trebali pojaviti u aplikaciji Home nedugo nakon toga. U slučaju da se u aplikaciji Home ne pojave svi senzori i prekidači za odlazak, izvadite baterije u proizvodima koji nisu otkriveni i ponovno izvršite korake od 3 do 5.

6. Sastavite sve senzore i prekidače spajanjem prednjih i stražnjih dijelova.
Savjet: ako će proizvodi biti ostavljeni na zid vijcima, učvrstite stražnji dio na zid prije sastavljanja proizvoda.

Sada možete prilagoditi nazive VELUX proizvoda, senzora i pristupnika te ih dodati prostorijama, zonama, scenama i automatizacijama.

Sada ste spremni za upravljanje svojim VELUX proizvodom iz aplikacije Apple Home ili tako da upitate Siri.