SMJERNICE ZA PRODAVATELJE TRGOVAČKE MARKE VELUX

 1. Prodavatelj se obvezuje da će se trgovačkom markom VELUX i svim ostalim trgovačkim markama grupe VELUX uvijek koristiti lojalno te u skladu sa smjernicama koje je izdala grupa VELUX.
 2. Trgovačka marka VELUX isključivo je namijenjena za označavanje izvornih proizvoda VELUX.
 3. Trgovačka marka VELUX uvijek se mora pisati velikim slovima, npr. krovni prozor VELUX. Logotip VELUX uvijek mora biti postavljen vodoravno.
 4. Logotip VELUX uvijek se mora upotrebljavati u registriranom obliku i po mogućnosti na temelju izvornika grupe VELUX. Ako nije izrađen na temelju izvornika, logotip uvijek mora ispunjavati pisane specifikacije grupe VELUX.
 5. Logotip VELUX mora po mogućnosti biti na bijeloj pozadini; alternativno na pozadini koja se ne može zabunom smatrati dijelom logotipa VELUX.
 6. Ostale trgovačke marke grupe VELUX također se uvijek moraju upotrebljavati u skladu sa smjernicama koje je izdala grupa VELUX. Ako prodavatelj nije dobio smjernice o načinu upotrebe tih trgovačkih marki, dužan je zatražiti smjernice od grupe VELUX prije primjene trgovačkih marki na svoje promidžbene materijale.
 7. Svi promidžbeni materijali (uključujući web-mjesta) prodavatelja koji se odnose na proizvode VELUX moraju obuhvaćati sljedeću obavijest o trgovačkoj marki: „VELUX i logotip VELUX zaštićene su trgovačke marke tvrtke VKR Holding A/S.” Sve ostale trgovačke marke grupe VELUX koje se upotrebljavaju na promidžbenom materijalu prodavatelja moraju imati jednaku obavijest o trgovačkoj marki.
 8. Trgovačke marke prodavatelja ili trgovačke marke ostalih trećih strana koje se upotrebljavaju u istom promidžbenom materijalu ne smiju se prikazivati tako da se zabunom može smatrati da su dio trgovačke marke VELUX ili drugih trgovačkih marki grupe VELUX.
 9. Ovim se dokumentom prodavatelju ne dodjeljuje vlasništvo niti bilo koja druga vrsta prava na trgovačku marku VELUX ili druge trgovačke marke grupe VELUX osim prava na korištenje trgovačkim markama u skladu s ovim dokumentom.
 10. U svrhu boljeg razumijevanja, izričito se navodi da prodavatelj ne smije stjecati registrirana prava na trgovačku marku VELUX ni na bilo koju trgovačku marku grupe VELUX ni u kojem obliku; ova zabrana između ostalog obuhvaća:
  1. registraciju trgovačke marke koja sadržava trgovačke marke.
  2. registraciju naziva tvrtke koja sadržava trgovačke marke.
  3. registraciju naziva domene i adresa e-pošte koje sadržavaju trgovačke marke.

Prodavatelj prihvaća da se ni, on ni bilo koja strana s kojom posluje ili ima ugovorni odnos, neće koristiti intelektualnim vlasništvom grupe VELUX bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke VELUX. Svi ugovori prodavatelja s klijentima moraju sadržavati odredbu kojom se klijentima zabranjuje neovlašteno korištenje intelektualnim vlasništvom grupe VELUX. U slučaju ako prodavatelj dođe do saznanja da se neki od njegovih klijenata koristi intelektualnim vlasništvom grupe VELUX bez prethodnog pisanog dopuštenja, mora poduzeti sve razumne mjere, uključujući između ostalog primjenu pravnog postupka protiv klijenta kako bi klijent prestao s neovlaštenim korištenjem. U mjeri dopuštenoj zakonom, prodavatelj mora prekinuti poslovanje s tim klijentom. Prodavatelj mora odmah obavijestiti grupu VELUX u slučaju bilo kojeg neovlaštenog korištenja intelektualnim vlasništvom grupe VELUX.

U slučaju kršenja ovih smjernica, grupa VELUX može izdati pisano upozorenje prodavatelju u skladu s kojim bi prodavatelj trebao postupiti u roku od 2 tjedna. Ako prodavatelj ne postupi u skladu s upozorenjem, grupa VELUX može prekinuti odnos s prodavateljem bez dodatne obavijesti.