Dodatna oprema

 

Ažuriranje sistemskog sofware-a

Preuzmite posljednju verziju sistemskog sofware-a ovdje: