Pravila o zaštiti osobnih podataka za VELUX ACTIVE i NETATMO

1.Svrha dokumenta

Prikupljanje, obrada i pohrana podataka ključni su za pružanje glavnih pogodnosti proizvoda VELUX ACTIVE, i to unutarnju kontrolu klime. Kontinuirano se trudimo poboljšati proizvode i usluge VELUX ACTIVE kako bi korisnici imali relevantno i sigurno ažurirano iskustvo (u daljnjem tekstu "proizvodi i usluge").

Stoga nam je iznimno bitno da vaši osobni podaci budu zaštićeni i da vi kao korisnik možete lako shvatiti koje osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo, te u koju svrhu. Potpuno smo transparentni i informativni u pogledu načina na koji postupamo s vašim podacima i poduzimamo sve kako bi vaši podaci bili sigurni. Svrha ovog dokumenta je pružanje jasnih informacija o tome kako prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo vaše osobne podatke.

2.Naše jamstvo

Na temelju naših korporativnih načela, kao i naše predanosti u pridržavanju Europske uredbe o zaštiti podataka (2016/679 od 27. travnja 2016.), "GDPR", korisniku jamčimo sljedeće:

  • VELUX A/S će prikupljati isključivo osobne podatke navedene u tablici 3. Isključivo odabrani zaposlenici od povjerenja unutar društva VELUX A/S (u daljnjem tekstu "VELUX"), NETATMO i VELUXOVIH distribucijskih društava (izvršitelji obrade podataka) imaju pristup vašim osobnim podacima i smatrat će ih povjerljivima.
  • Bit ćemo transparentni i iskreni u vezi sa svojim prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.

3.Koje osobne podatke prikupljamo i u koju svrhu?

Referenca

Kategorija

Vrsta podataka

Osobni podaci na temelju kojih se može izravno/neizravno utvrditi identitet

Za što ih koristimo (obrada & svrha)

Tko ima pristup?

3.1

Kontaktni podaci

Lokacija, korisničko ime i adresa e-pošte koju je korisnik dostavio prilikom registracije računa unutar aplikacije.

Vaša adresa e-pošte, lokacija i korisničko ime smatraju se podacima na temelju kojih se može izravno utvrditi identitet korisnika. Ovi su podaci stoga podatkovna polja na temelju kojih se može izravno utvrditi identitet.

Kontaktni podaci potrebni su kako bi vam bilo omogućeno korištenje proizvoda i usluga, slanje obavijesti o računu, ažurirane informacije o proizvodima i uslugama, ažuriranja i nadogradnje softvera

U slučaju da se pretplatite na primanje obavijesti i marketinških materijala od VELUXA (zasebna suglasnost), vaše ćemo kontaktne podatke koristiti i u tu svrhu.

Ako ste suglasni s primanjem obavijesti i marketinških materijala, vaše prihvaćanje ovih pravila i vaša adresa e-pošte bit će proslijeđeni VELUXOVOM distribucijskom društvu koje je osnovano u vašoj zemlji. U razdoblju u kojem primite obavijesti i marketinške materijale, osobni podaci bit će pohranjeni u podatkovnom središtu društva NETATMO i u VELUXU.

3.2

Korisnički podaci

Korisnički podaci odnose se na vašu aktivnost u aplikaciji, postavke unutar aplikacije i povezani su s jedinstvenim identitetom koji vam je dodijeljen kao korisniku.

Prilikom praćenja kretanja unutar aplikacije ne možemo vidjeti tko koristi aplikaciju. Međutim, u rijetkim slučajevima kontinuiranog pada aplikacije imamo mogućnost uzimanja jedinstvenog identiteta korisničkog identiteta u analitičkom sustavu aplikacije te potražiti korisničku adresu e-pošte u drugom sustavu. Stoga su korisnički podaci osobni podaci na temelju kojih se neizravno može utvrditi identitet.

Korisnički podaci nam omogućuju poboljšanje funkcionalnosti proizvoda i usluga, te osiguravanje da funkcionalnosti proizvoda budu kontinuirano ažurirane novim tehnologijama itd.

Primjeri korisničkih podataka su: koliko se često koriste određene funkcije ili gumbovi unutar aplikacije u svrhu interakcije s VELUXOVIM proizvodima (primjerice priručnik "otvori prozor"), učestalost ručnih intervencija u algoritmima i koliko je puta funkcija izvršena.

VELUX & NETATMO

3.3

Podaci o statusu proizvoda, informacije i senzorski podaci

Informacije o korisnikovoj verziji softvera za proizvod VELUX ACTIVE, IP adresa, identifikacijski broj proizvoda, hardverska verzija i instalacija.

Nadalje, izmjerene senzorske vrijednosti, broj soba & kuća i kretanja pokretača.

Jedinstveni identifikatori poput IP adrese i MAC adrese vašeg uređaja smatraju se osobnim podacima na temelju kojih se može izravno utvrditi identitet.

Hardverska verzija, softverska verzija i senzorske vrijednosti smatraju se podacima na temelju kojih se može neizravno utvrditi identitet, budući da oni, ako su izolirani, ne mogu dovesti do toga da netko utvrdi određenu osobu.

Podaci o proizvodu i senzorski podaci pomoću algoritama omogućavaju pružanje ključnih usluga VELUX ACTIVEA kako biste prozračili i automatski regulirali svoju unutarnju klimu. Nadalje, omogućavaju nam da poboljšamo svoj softver i hardver, te razumijemo i poštujemo vaše postavke u svrhu što boljeg iskustva usluga.

VELUX i odabrani pojedinci unutar VELUXOVIH distribucijskih društava, kako su navedena dolje u tekstu, imat će pristup tim podacima u svrhu podrške. Podatke prikupljaju i pohranjuju društva NETATMO & VELUX.

3.4

Povijest održavanja

Povijest usluga je skup poziva ili zahtjeva za održavanje, posjeta i ostale online podrške. Nadalje, kada ih korisnik dostavlja putem ticketa, uključuju ime, telefonski broj, adresu e-pošte i kućnu adresu.

Akumulirana povijest održavanja istovremeno je osobni podatak na temelju kojeg se može izravno i neizravno utvrditi identitet. Kada se podrška traži online, trebate ispuniti osobne podatke kako bismo vas kontaktirali. Kada popunjavate ove podatke i šaljete ih nama, suglasni ste da vas možemo kontaktirati u vezi sa zahtjevom i da u tu svrhu možemo pohraniti vaše podatke.

Povijest održavanja nam omogućava da vam pružimo održavanje u vezi s proizvodom. Nadalje, omogućava nam da vam pružimo podršku u vezi s pitanjima o jamstvu i s pronalaženjem pogreške. U slabo vjerojatnom slučaju da dođe do općenitije pogreške na nekoliko proizvoda, možemo brzo ispraviti i popraviti problem.

VELUX i izabrani pojedinci unutar VELUXOVIH distribucijskih društava, kako su navedena dolje u tekstu, imat će pristup tim podacima u svrhu pružanja podrške. Podatke prikuplja i pohranjuje VELUX.

4.Brisanje osobnih podataka

Vaše osobne podatke pohranjujemo tijekom cijelog razdoblja u kojem koristite svoje proizvode i usluge, kao i sve dok proizvode ne odjavite sa servera, te još jednu godinu. Nakon toga, ili izbrišemo vaše osobne podatke ili ih pretvaramo u anonimne/agregirane podatke tako da vas se na temelju vaših osobnih podataka više ne može identificirati.

Ako ste se prijavili za VELUXOVE obavijesti i marketinške materijale, vaše kontaktne podatke pohranjujemo sve dok se ne odjavite s VELUXOVIH obavijesti i marketinških materijala.

5.Ograničenja

Pravila o zaštiti privatnosti mjerodavna su za podatke koje VELUX prikupi putem vlastitih proizvoda i usluga. Ako korisnik koristi druge smarthome upravljačke sustave (primjerice Apple Homekit) kako bi izvršio funkcije VELUXOVIM proizvodima i usluga, ti sustavi ili oprema mogu prikupljati, obrađivati i dijeliti osobne podatke za koje se VELUX ne može smatrati odgovornim i/ili odgovarati. Molimo obvezno pročitajte pravila o zaštiti podataka takvih trećih pružatelja.

6.Pravo na zaborav i pristup osobnim podacima

Korisnik proizvoda i usluga ima pravo na zaborav, što znači da korisnik može zatražiti da njegov ili njezin račun bude zatvoren te da svi izravni osobni podaci budu izbrisani. Nakon što izravni osobni podaci budu izbrisani, više vas se neće moći identificirati na temelju neizravnih osobnih podataka.

Korisnik u bilo kojem trenutku može kontaktirati VELUX kako bi dobio pregled nad osobnim podacima koje je VELUX pohranio i obradio u odnosu na korisnika, te zatražiti prijepis osobnih podataka koje je VELUX pohranio.

Štoviše, možete zatražiti ispravak svojih osobnih podataka u slučaju, primjerice, promjene imena. U vezi s gore navedenim zahtjevima, molimo vas, kontaktirajte nas putem mobilne aplikacije ili na active-support@velux.com.

Ako ste dali suglasnost na primanje VELUXOVIH obavijesti i marketinških materijala, te ih više ne želite primati, uvijek možete opozvati svoju suglasnost na dnu obavijesti i marketinških e-poruka ili nas kontaktirati na gore navedenu e-adresu ili slijediti poveznicu u marketinškoj e-poruci.

Ako želite podnijeti prigovor o VELUXOVOJ obradi vaših osobnih podataka, svoj prigovor možete uputiti na:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Fra Grge Martića 14

10 000 ZAGREB

Tel. 00385 (0)1 4609-000

Fax. 00385 (0)1 4609-099

E-mail: azop@azop.hr

Web: www.azop.hr

7.Korisnici, domovi i gosti

Jedan korisnik proizvoda i usluga može imati nekoliko domova, a u tom se slučaju ista pravila o zaštiti privatnosti odnose na sve korisnikove domove i na njihove cjelokupne strukture.

Korisnik doma također može pozvati do 20 gostiju kako bi rukovali proizvodima i uslugama. U potonjem slučaju gostinski računi podliježu istim pravilima o zaštiti privatnosti, te imaju istu podatkovne i upravljačke postavke kao i domaćin.

8.Mjerodavno pravo

GDPR se odnosi na osobne podatke na temelju kojih se može utvrditi identitet pojedinca, bilo izravno ili neizravno.

VELUX I VELUXOVA distribucijska društva pridržavaju se GDPR-a koji stupa na snagu 25. svibnja 2018., kao i svih odgovarajućih nacionalnih zakona koji su na snazi.

9.Server

Osobni podaci bit će pohranjeni na poslužitelju koji se nalazi u Europskoj uniji. VELUX izvršiteljima obrade podataka daje uputu da poslužitelj mora raspolagati tehničkim i sigurnosnim mjerama kako bi vaši osobni podaci bili sigurni.

10.Ažuriranja

Korisnik je odgovoran za to da proizvod bude ažuriran u skladu s pravilima o zaštiti privatnosti koje se odnose na proizvode i usluge. Preporučujemo da s vremena na vrijeme pročitate pravila o zaštiti privatnosti kako biste bili upoznati s najnovijim informacijama.

11.Strane

Uloga pružatelja proizvoda i usluga je:

Voditelj obrade podataka: VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Danska - CVR 46 91 14 15 odgovoran je za prikupljanje, obradu i pohranjivanje vaših osobnih podataka.

Izvršitelj obrade podataka 1: VELUXOVA distribucijska društva koja su u 100% vlasništvu VELUXA. VELUXOVA distribucijska društva u svakoj državi odgovorna su za prodaju i usluge proizvoda VELUX ACTIVE krajnjim korisnicima u državi u kojoj se nalaze. U prilogu na kraju ovih pravila o zaštiti privatnosti nalazi se popis VELUXOVIH distribucijskih društava.

Izvršitelj obrade podataka 2: NETATMO SAS, Rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, Francuska, registracijski broj 532501848, odgovara za razvoj proizvoda VELUX ACTIVE i za prijenos osobnih podataka VELUXU. VELUX daje nalog drušvu NETATMO SAS da mora raspolagati tehničkim i sigurnosnim mjerama kako bi vaši osobni podaci bili sigurni.

Vidi dodatak 1 za VELUXOVIH povezanih društava.

12.Pravni uvjeti za dijeljenje podataka

Nećemo dijeliti osobne podatke ni s jednim trećim društvom, osim sa stranama koje su navedene u članku 11. Ni pod kojim uvjetima nećemo prodati vaše osobne podatke.

Povremeno koristimo vanjske informatičke savjetnike kako bismo servisirali i održavali proizvode i informatičke sustave, međutim takvi vanjski informatički savjetnici bit će obvezni pridržavati se VELUXOVIH obveza o povjerljivosti i uputa.

U određenim slučajevima u skladu sa zakonom ili pravnim postupcima moramo podijeliti određene propisane podatke s odgovarajućim zakonodavnim tijelima koja traže pristup osobnim podacima. Ovo je relevantno samo u skladu sa strogim pravnim propisima, poput zahtjeva u skladu sa sudskim nalogom, te će se postupati s dužnom pažnjom. Ako vaše osobne podatke moramo podijeliti s gore navedenim pravnim osobama, učinit ćemo sve u svojoj moći da vas o tome unaprijed obavijestimo e-poštom ili na drugi način, osim kada nam je to zabranjeno sudskim nalogom ili kada se zahtjev ili pravni postupak izravno odnosi na regulatornu istragu. U potonjem slučaju osigurat ćemo da se vaši objavljeni podaci smatraju povjerljivima.

13.Kontakt

Za dodatne pojedinosti slobodno nas kontaktirajte na: active-support@velux.com

14.Dodatak 1 - VELUXOVA distribucijska društva

UE VELUX Roof Windows, Str. L. Bedi 31 Minsk, Belarus - Reg.no. 800013811

VELUX (CHINA) Co., Ltd., No. 21 Baihe Road Hebei Province, China - Reg. no. 131000400004111

VELUX America LLC, 104 Ben Casey Drive Fort Mill, United States of America - Reg. no. 04-2559488

VELUX Argentina S.A., Colectora Panamericana Buenos Aires, Argentina - Reg. no. 10.928, of Book 122, Volume "A"

VELUX Australia Pty. Ltd., 78 Henderson Road New South Wales, Australia - ACN 001 841 541

VELUX Belgium, Boulevard de lEurope 121 Bierges, Belgium - BE 0412.621.370 (VAT)

VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o., Dzemala Bijedica 295 Ilidza, Bosnia and Herzegovina - Reg.no. 1-18783

VELUX Bulgaria EOOD, Pelister 6 Sofia, Bulgaria - 121745393 (REG) /BG121745393 (VAT)

VELUX Canada Inc., 2740 Sherwood Heights Dr. Oakville Ontario, Canada - 016617-1 (Co. No.)/10550434RC0001 (BN - Business No.)

VELUX Çati Pencereleri Ticaret Limited Sirketi, Girne Mah. Girne Cad.Istanbul, Turkey - 9240119663 Erenkoy (REG)

VELUX Ceská, republika, s.r.o. Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, 619 00 Brno, Czech Republic - 00532592 (IC)/ CZ00532592 (VAT)

VELUX Chile Limitada, San Patricio 4099 Santiago, Chile - Reg. on page 6926 No. 3787, year 1983

VELUX Company Ltd., Woodside Way Fife, United Kingdom - SC070286 (REG)

VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18 Hørsholm, Denmark - DK 46911415 (VAT)/4911415 (CVR)

VELUX Deutschland GmbH, Gazellenkamp 168 Hamburg, Germany - 10042086 (REG)/EE100272657 (VAT)

VELUX Eesti OÜ, Peterburi tee 2 A Tallinn, Estonia - DE118585357 (VAT)

VELUX France, 1 rue Paul Cézanne Morangis, France - 970200044 0083 (SIREN/SIRET)/FR05 97020044 (VAT)

VELUX Hrvatska d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40 Zagreb, Croatia - 17798323753 (OIB)

VELUX Italia s.p.a., Via Strà 152 Colognola ai Colli, Italy - 03726650157 (CF - Codice Fiscale)

VELUX Japan Ltd., 1-23-14 Sendagaya Tokyo, Japan - Reg.no. 018011

VELUX Latvia SIA, Liepajas iela 34 Riga, Latvia - 40003279195 (Co. REG)/40003279195 (VAT)

VELUX Lietuva, UAB, S.Žukausko 49 - 8A Vilnius, Lithuania - 111543443 (Co. REG/Valst.reg.Nr.)

VELUX Magyarország Kft., Zsófia utca 1-3 Budapest, Hungary - 10192207208 (VAT)

VELUX Nederland B.V., Molensteijn 2 De Meern, Netherlands - 30090412 (KvK Nummer)/NL001763775B01 (VAT)

VELUX New Zealand Ltd., 62B Princes Street Auckland, New Zealand - 649329 (REG)/9429000070706 (NZBN -Business no.)

VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D Oslo, Norway - NO917170967MVA (VAT)

VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34 Warszawa, Poland - 006228649 (REGON)/KRS 0000018788 /PL5210091891 (VAT)

VELUX Portugal, Lda., Travessa das Pedras Negras Lisboa, Portugal - 507564138 (Fiscal No.)/PT507564138 (VAT)

VELUX Romania S.R.L., Aurel Vlaicu 40 Brasov, Romania - RO9434380 (Registry of commerce/VAT)

VELUX Schweiz AG, Industriestrasse 7 Trimbach, Switzerland - CHE-105.915.054 (Handelsregister-Nr.)/CHE-105.915.054 MwSt (VAT)

VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51A Trzin, Slovenia - 5933951 (Company ID)/SI88149161 (VAT)

VELUX Slovensko, s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava, Slovakia - Sri 4901/B (Co. Reg. No.)/31348611 (ID No.)/SK1010191460 (VAT)

VELUX Spain, S.A., Calle Chile 8 Madrid, Spain - A82477571 (CIF)/ESA82477571 (VAT)

VELUX Srbija d.o.o., dr Ive Popovica Ðanija 3 Beograd, Serbia - Reg. no. BD 62807

VELUX Suomi Oy, Lämmittäjänkatu 6 Helsink, Finland - FI 03983401 (VAT)

VELUX Svenska AB, Karbingatan 22 Helsingborg, Sweden - SE556221330501 (VAT)

VELUX Ukraina TOV, Revutskoho 44 Kiev, Ukraine - 31662199 (REG)

VELUX Österreich GmbH, Veluxstrasse 1 Wolkersdorf, Austria - ATU19046100 (VAT)

ZAO VELUX ul., Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10 Moscow, Russian Federation - MPII 007.058