SEM
(Google Ads, Microsoft Advertising)

Trgovačka marka VELUX kao ključna riječ

Prodavateljima koji prodaju i promiču kompatibilne proizvode, Google dopušta kupnju trgovačke marke VELUX kao ključne riječi u svim tražilicama kako bi povećali promet u svojim trgovinama i na web-mjestima.

Prodavateljima nije dopuštena upotreba ključnih riječi VELUX za privlačenje prometa na dolazne stranice koje prodaju i promiču samo nekompatibilne proizvode.
 

Trgovačka marka VELUX u tekstu oglasa

Prodavatelji koji promiču i prodaju proizvode VELUX i kompatibilne proizvode smiju se koristiti trgovačkom markom VELUX u "Path" poljima "display url-a" u tekstu oglasa ako tekst oglasa šalje promet na dolazne stranice koja prikazuje samo proizvode VELUX. Prodavatelji nemaju ovlaštenje za korištenje trgovačkom markom VELUX u naslovu ili opisnim redcima teksta oglasa.

Prodavatelji koji promiču i prodaju proizvode VELUX i kompatibilne proizvode ne smiju se koristiti trgovačkom markom VELUX u URL-u za prikaz u tekstu oglasa za privlačenje prometa na dolazne stranice osim na stranice za originalne proizvode VELUX.

Prodavateljima koji promiču i prodaju samo konkurentske proizvode uopće nije dopušteno korištenje trgovačkom markom VELUX u URL-u za prikaz.

VELUX i Google ne dopuštaju manipulaciju tekstom, npr. „VELUXsjenila”, kako bi se omogućilo korištenje trgovačkom markom VELUX u tekstu oglasa. Grupa VELUX bilježi sva kršenja i prijavljuje ih Googleu.

Trgovačka marka VELUX u tekstu oglasa

Prodavatelji koji promiču i prodaju proizvode VELUX i konkurentske proizvoda uvijek trebaju navesti nazivnu cijenu proizvoda, npr. „sjenila za krovne prozore od 30 EUR”.

Prodavatelji kompatibilnih proizvoda nikada ne smiju oglašavati popuste na kompatibilne proizvode kao da je riječ o popustu na originalni proizvod VELUX, npr. „Uštedite xx % na sjenila za krovne prozore”. Proizvod VELUX ne smije se uspoređivati s kompatibilnim sjenilom konkurentskog brenda. Popust se smije oglašavati samo kao popust na sam proizvod.

Google Shopping (PLA)

Trgovačka marka VELUX kao ključna riječ

Prodavateljima koji prodaju i promiču konkurentske proizvode, Google dopušta kupnju trgovačke marke VELUX kao ključne riječi u svim tražilicama kako bi povećali promet u svojim trgovinama i na web-mjestima.

Tekst za Google Shopping

Grupa VELUX ne dopušta prodavateljima kompatibilnih proizvoda da se koriste trgovačkom markom VELUX u tekstu za Google Shopping, npr. „VELUX sjenila”. Umjesto toga, prodavateljima se preporučuje da se koriste generičkim izrazima, kao što je „sjenila za krovne prozore” ako žele preusmjeriti promet na dolazne stranice koje prikazuju samo konkurentske proizvode.

Slike za Google Shopping

Originalne slike tvrtke VELUX ne smiju se upotrebljavati za promidžbu i prodaju konkurentskih proizvoda putem usluge Google Shopping.

SEO

Naslovi stranica, metaopisi, naslovi/zaglavlja, ALT oznake na slikama i izgradnja poveznice

Prodavatelji koji promiču i prodaju kompatibilne proizvode ne smiju se koristiti trgovačkom markom VELUX, npr. „VELUX krovni prozori”, „VELUX prozori” ili „VELUX sjenila” u naslovima stranica, naslovima/zaglavljima, metaopisima ni u ALT oznakama na slikama ako je svrha povezivanje sa stranicama koje promiču i prodaju konkurentske proizvode.

Također, prodavatelji se ne smiju koristiti trgovačkom markom VELUX za gradnju poveznica za stranice koje prodaju i promiču konkurentske proizvode.

Popusti i cijene

Prodavatelji konkurentskih proizvoda uvijek trebaju navesti nazivnu cijenu proizvoda, npr. „sjenila za krovne prozore od 30 EUR”.

Prodavatelji konkurentskih proizvoda nikada ne smiju oglašavati popuste na kompatibilne proizvode kao da je riječ o popustu na originalni proizvod VELUX, npr. „Uštedite xx % na sjenila za krovne prozore”. Budući da se dva proizvoda ne mogu uspoređivati, to nije dopušteno. Popust se smije oglašavati samo kao popust na sam proizvod.