SEM
(Google Adwords, Bing, Seznam, Yandex itd.)

Trgovačka marka VELUX kao ključna riječ

Prodavateljima koji promiču i prodaju proizvode VELUX i konkurentske proizvode dopušteno je da kupe trgovačku marku VELUX kao ključnu riječ za povećanje prometa na dolazne stranice koje prikazuju samo proizvode VELUX.

Prodavateljima koji promiču i prodaju proizvode VELUX i konkurentske proizvode nije dopušteno da kupe trgovačku marku VELUX kao ključnu riječ za povećanje prometa na dolazne stranice koje prikazuju proizvode koji nisu originalni proizvodi VELUX.

Prodavateljima koji promiču i prodaju samo konkurentske proizvode uopće nije dopuštena kupnja trgovačke marke VELUX kao ključne riječi.

Trgovačka marka VELUX u tekstu oglasa

Prodavatelji koji promiču i prodaju proizvode VELUX i konkurentske proizvode dopušteno je da se koriste trgovačkom markom VELUX u URL-u za prikaz (poddomena) teksta oglasa ako tekst oglasa šalje promet na dolazne stranice koje prikazuju samo proizvode VELUX. Prodavatelji nemaju ovlaštenje za korištenje trgovačkom markom VELUX u naslovu ili opisnim redcima teksta oglasa.

Prodavatelji koji promiču i prodaju proizvode VELUX i konkurentske proizvode ne smiju se koristiti trgovačkom markom VELUX u URL-u za prikaz u tekstu oglasa za privlačenje prometa na dolazne stranice osim na stranice za originalne proizvode VELUX.

Prodavateljima koji promiču i prodaju samo konkurentske proizvode uopće nije dopušteno korištenje trgovačkom markom VELUX u URL-u za prikaz.

VELUX i Google ne dopuštaju manipulaciju tekstom, npr. „VELUXsjenila” kako bi se omogućilo korištenje trgovačkom markom VELUX u tekstu oglasa. Grupa VELUX bilježi sva kršenja i prijavljuje ih Googleu.

Google Shopping (PLA)

Trgovačka marka VELUX kao ključna riječ

Prodavateljima koji prodaju i promiču proizvode VELUX i konkurentske proizvode, Google dopušta kupnju trgovačke marke VELUX kao ključne riječi u svim tražilicama kako bi povećali promet u svojim trgovinama i na web-mjestima.

Tekst za Google Shopping

Grupa VELUX ne dopušta prodavateljima konkurentskih proizvoda da se koriste trgovačkom markom VELUX u tekstu za Google Shopping, npr. „VELUX prozori”. Umjesto toga, prodavateljima se preporučuje da se koriste generičkim izrazima, kao što su „krovni prozori” ako žele preusmjeriti promet na dolazne stranice koje prikazuju samo konkurentske proizvode.

Slike za Google Shopping

Prodavatelji se ne smiju koristiti originalnim slikama tvrtke VELUX za promidžbu konkurentskih proizvoda putem usluge Google Shopping.

SEO

Naslovi stranica, metaopisi, naslovi/zaglavlja, ALT oznake na slikama i izgradnja poveznice

Prodavatelji koji promiču i prodaju konkurentske proizvode ne smiju se koristiti trgovačkom markom VELUX, npr. „VELUX krovni prozori”, „VELUX prozori” ili „VELUX sjenila” u naslovima stranica, naslovima/zaglavljima, metaopisima ni u ALT oznakama na slikama za promidžbu stranica koje prodaju proizvode koji nisu proizvodi VELUX.

Također, prodavatelji se ne smiju koristiti trgovačkom markom VELUX za gradnju poveznica za stranice koje prodaju i promiču konkurentske proizvode.