SEM
(Google Ads, Microsoft Advertising, Seznam, Yadex itd.)

Trgovačka marka VELUX kao ključna riječ

Prodavateljima proizvoda VELUX Google i VELUX dopuštaju kupnju trgovačke marke VELUX kao ključne riječi u svim tražilicama kako bi privukli promet na dolazne stranice koje prodaju i promiču samo proizvode VELUX.

Prodavateljima proizvoda VELUX nije dopušteno korištenje trgovačkom markom VELUX za privlačenje prometa na dolazne stranice koje prodaju ili promiču konkurentske proizvode.
 

Trgovačka marka VELUX u tekstu oglasa

Prodavateljima je uvijek dopušteno da se koriste trgovačkom markom kao poddomeom u "Path(s)" polju "Display URL" teksta oglasa. Npr. www.xxxxx.xx/VELUX/xxxxx ili www.xxxxx.xx/xxxxx/VELUX

Google dopušta samo vlasnicima trgovačke marke dopušta da trgovačku marku upotrebljavaju u naslovu i opisnim redcima teksta oglasa (osim za Veliku Britaniju, Irsku, SAD i Kanadu). Vlasnik trgovačke marke mora dopustiti vašem Google računu korištenje trgovačkom markom u tekstu vašeg oglasa. 

Oglašivači mogu koristiti trgovačku marku u tekstu oglasa ukoliko zadovolje sljedeće kriterije:

Prodavači: odredišna stranica oglasa prvenstveno je namijenjena prodaji (ili jasno omogućuje prodaju) proizvoda ili usluga, komponenti, zamjenskih dijelova, ili kompatibilnih proizvoda ili usluga koje odgovaraju zaštitnom znaku. Odredišna stranica treba jasno upućivati kako kupiti proizvode ili usluge ili prikazivati komercijalne informacije o proizvodu ili uslugama kao što su cijene ili tarife.

Informativne web-lokacije: osnovna je svrha odredišne stranice oglasa pružanje informacija o proizvodima ili uslugama koje odgovaraju zaštitnom znaku.

Prema pravilima za prodavače i informativne web-lokacije sljedeće nije dopušteno:

- Oglasi koji navode zaštitni znak u svrhu nadmetanja s konkurencijom.
- Oglasi s odredišnim stranicama na kojima korisnici moraju navesti puno informacija prije prikazivanja komercijalnih informacija.
- Oglasi koji jasno ne navode je li oglašivač prodavač ili informativna web-lokacija.

Grupa VELUX i Google ne dopuštaju manipulaciju tekstom, npr. „VELUXsjenila” u tekstu oglasa. Grupa VELUX bilježi sva kršenja i prijavljuje ih Googleu. Manipulacija tekstom smatra se kršenjem.

Google Shopping (PLA)

Trgovačka marka VELUX kao ključna riječ

Prodavateljima proizvoda VELUX Google i VELUX dopuštaju kupnju trgovačke marke VELUX kao ključne riječi u svim tražilicama kako bi privukli promet na dolazne stranice koje prodaju i promiču samo proizvode VELUX.

Prodavateljima proizvoda VELUX nije dopušteno korištenje trgovačkom markom VELUX za privlačenje prometa na dolazne stranice koje prodaju ili promiču konkurentske proizvode.
 

Tekst za Google Shopping

Google i grupa VELUX ne dopuštaju prodavateljima proizvoda VELUX korištenje trgovačkom markom VELUX u tekstu za Google Shopping, npr. „VELUX prozori” ili „VELUX sjenila”.

Prodavateljima proizvoda VELUX nije dopušteno da kompatibilna sjenila nazivaju sjenilima VELUX.
 

Slike za Google Shopping

Prodavateljima proizvoda VELUX preporučuje se korištenje originalnim slikama proizvoda VELUX za Google Shopping.

Prodavateljima proizvoda VELUX nije dopušteno umetanje logotipa VELUX u slike za Google Shopping.

SEO

Naslovi stranica, metaopisi, naslovi/zaglavlja, ALT oznake na slikama i izgradnja poveznice

Prodavateljima proizvoda VELUX preporučuje se korištenje trgovačkom markom VELUX, npr. „VELUX krovni prozori” ili „VELUX sjenila” u naslovima stranice, naslovima/zaglavljima i u metaopisu samo na stranicama koje prodaju i promiču proizvode VELUX kako bi se osigurao bolji organski poredak.

Prodavatelji proizvoda VELUX također slobodno mogu uključiti trgovačku marku VELUX u ALT oznake na slikama kako bi osigurali da se proizvodi VELUX prikazuju u rezultatima slika.

Prodavatelji proizvoda VELUX mogu izgrađivati poveznicu s ključnim riječima trgovačke marke VELUX na stranicama koje prodaju samo proizvode VELUX.

Kada se upotrebljava logotip VELUX na stranicama koje prodaju ili promiču proizvode VELUX, prodavateljima proizvoda VELUX preporučuje se povezivanje s lokanim web-mjestom VELUX.

Prodavatelji proizvoda VELUX ne smiju se koristiti trgovačkom markom VELUX u naslovima stranice, metaopisima, naslovima/zaglavljima i ALT oznakama na slikama za privlačenje prometa na dolazne stranice koje prodaju ili promiču konkurentske proizvode.

Prodavatelji proizvoda VELUX ne smiju se koristiti trgovačkom markom VELUX za izgradnju poveznice za stranice koje prodaju ili promiču konkurentske proizvode.