Uvjeti upotrebe za sustav VELUX ACTIVE sa senzorom NETATMO

Na snazi od 1. srpnja 2018.

 0) Opseg Uvjeta upotrebe

Ovim se Uvjetima upotrebe uređuje upotreba proizvoda VELUX ACTIVE. Ovdje možete pronaći odgovarajuće i važne informacije o vašem novom proizvodu i tome kako ga upotrebljavati.

Odgovore na pitanja u vezi s ugradnjom, aplikacijom, aplikacijama trećih strana, podacima i automatskim funkcijama potražite u Najčešćim pitanjima na web-stranici za podršku za VELUX ACTIVE. Dodatne informacije o proizvodu, kompatibilnosti i prednostima sustava VELUX ACTIVE potražite na web-stranici tvrtke VELUX za svoju zemlju na adresi 

1) Sadržaj proizvoda

Sustav VELUX ACTIVE sastoji se od sljedećih elemenata:

pristupnik

senzor unutarnje klime

sklopka za odlazak

ACTIVE kontrola (automatska kontrola unutarnje klime)

kontrola aplikacije VELUX ACTIVE

2) Specifikacije proizvoda

Provjerite može li pristupnik upravljati odgovarajućim proizvodima sa željene pozicije prije konačnog pričvršćivanja. VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime temelji se na dvosmjernoj RF (radiofrekvencijskoj) komunikaciji i označena je simbolom [↔]. Taj se simbol može pronaći na nazivnoj pločici.

Opseg radijske frekvencije: 868,25 MHz / 868,95 MHz / 869,85 MHz (io-homecontrol® u Europi), 2,425 GHz / 2,450 GHz / 2,475 GHz (io-homecontrol® u ostatku svijeta), 868,2 – 868,6 MHz (senzor  i sklopka za odlazak u Europi i Kini), 921,2 – 921,6 MHz (senzor  i sklopka za odlazak u ostatku svijeta), 2,400 – 2,496 GHz (Wi-Fi 802.11 b/g/n).

Maksimalna snaga prijenosa: 3,2 mW (senzor unutarnje klime i sklopka za odlazak u Japanu), 12,6 mW (senzor unutarnje klime i sklopka za odlazak u ostatku svijeta), 19,6 mW (io-homecontrol® u Europi), 25,1 mW (io-homecontrol® u ostatku svijeta), 31,6 mW (Wi-Fi 802.11 b/g/n u Europi), 100 mW (Wi-Fi 802.11 b/g/n u ostatku svijeta). Domet radijske frekvencije: 300 m otvorenog prostora.

Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji je domet približno 30 m. Međutim, armirano-betonske konstrukcije, metalni stropovi i gipsani zidovi s čeličnim ojačanjima mogu ograničiti domet.

Električni proizvodi moraju se odložiti na otpad u skladu s lokalnim propisima o električnom otpadu, a nikako s kućnim otpadom.

Istrošene baterije ne smiju se odložiti na otpad zajedno s kućanskim otpadom, već se moraju odložiti u skladu s važećim nacionalnim propisima o zaštiti okoliša. Baterije sadrže tvari koje mogu biti štetne ako se njima neispravno rukuje ili ih se neispravno reciklira. Koristite najbliže odlagalište istrošenih baterija gdje god je to moguće.

Ambalažu možete odložiti zajedno s uobičajenim kućnim otpadom.

3) Postavljanje i rukovanje

Da biste mogli postaviti sustav VELUX ACTIVE i njime rukovati, morate preuzeti aplikaciju VELUX ACTIVE u trgovini Google Play ili Appleovoj trgovini App Store ili možete upotrebljavati aplikaciju Apple HomeKit. Dodatne pojedinosti potražite na web-stranici za podršku za sustav VELUX ACTIVE 

Kad je aplikacija VELUX ACTIVE instalirana i u funkciji, omogućena je ACTIVE kontrola (automatska kontrola unutarnje klime). ACTIVE kontrolu možete prilagoditi u bilo kojem trenutku putem aplikacije VELUX ACTIVE u postavkama u odjeljku "ACTIVE kontrola". Prilagodba se može izvršiti pojedinačno za sve prostorije uz pomoć senzorske sklopke.

4) Korisnici i gosti

Prvi korisnik, koji instalira aplikaciju VELUX ACTIVE, izrađuje račun ("Administrator"). Administrator može pozvati goste da se registriraju na računu i gosti moraju ispuniti slične uvjete kao i Administrator. Gosti mogu pozivati druge goste pod sličnim uvjetima kao i Administrator i drugi gosti. Administrator i/ili gosti moraju izbrisati neaktivne ili suvišne korisnike. Uvjeti upotrebe i Pravila o privatnosti za VELUX ACTIVE primjenjuju se i na račune gostiju.

U članku 10. potražite informacije o prekidu upotrebe i brisanju korisnika (Administratora i gostiju).

5) Održavanje

VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime zahtijeva minimalno održavanje.

Površina se može čistiti mekom, vlažnom tkaninom.

Isključite dovod struje iz naponske mreže ili baterije prije bilo kakvog održavanja ili servisa prozora i proizvoda spojenih na prozor. Onemogućite ponovno slučajno uključivanje.

Očekivani vijek trajanja baterije: minimalno 2 godine.

Rezervni dijelovi dostupni su u prodajnoj tvrtci VELUX.

Ako imate bilo kakvih tehničkih pitanja, zatražite tehničku pomoć u aplikaciji VELUX ACTIVE ili kontaktirajte prodajnu tvrtku VELUX putem 

6) Ograničenja pri radu ACTIVE kontrole – Kada prozor/sjenilo/roleta ne radi?

U određenim vremenskim uvjetima ACTIVE kontrola (automatska kontrola unutarnje klime) ne izvršava svoje funkcije dok to vremenski uvjeti ponovno ne dopuste, npr. u slučaju jake kiše, kad se prozor neće otvoriti. U određenim vremenskim uvjetima dobit ćete obavijest s objašnjenjem zašto vaša ACTIVE kontrola ne izvršava svoje funkcije na predviđeni način.

7) Jamstvo

VELUX vam daje jamstvo za VELUX ACTIVE u skladu s uvjetima VELUX jamstva. Jamstvo počinje vrijediti od trenutka aktivacije. Jamstvo tvrtke VELUX dostupno je na [umetnite web-stranicu www.velux.hr/pomoc-i-savjetovanje/velux-jamstvo.

Tvrtka VELUX nije odgovorna u slučaju događaja navedenih u članku 8., 9., ili 12.

8) Aplikacije, proizvodi i usluge trećih strana

Osim s aplikacijom Apple HomeKit, sustav VELUX ACTIVE možete integrirati i s drugim aplikacijama trećih strana, kao i s proizvodima ili uslugama trećih strana koji su namijenjeni za integraciju sa sustavom VELUX ACTIVE. Na te aplikacije, proizvode i usluge trećih strana primjenjuju se uvjeti i odredbe te pravila tih trećih strana koja ih uređuju. Tvrtka VELUX nije odgovorna za takvu integraciju.

Tvrtka VELUX ne preuzima odgovornost za aplikacije, proizvode ili usluge trećih strana niti njihovu uspješnu integraciju sa sustavom VELUX ACTIVE. Osim toga, tvrtka VELUX ne preuzima odgovornost za pogreške ili propuste trećih strana, koji bi mogli uzrokovati bilo kakav prekid u radu sustava VELUX ACTIVE.

8.1 Apple HomeKit

Proizvod VELUX ACTIVE integriran je s proizvodom Apple HomeKit. To znači da se vaše interakcije s kontrolom aplikacije VELUX ACTIVE šalju aplikaciji Apple HomeKit (Home). Trenutačni status i vrijednosti parametara pohranjuju se u bazu podataka Apple HomeKit.

Sva pitanja o proizvodu Apple HomeKit potrebno je uputiti tvrtki Apple. Obrada osobnih podataka od strane tvrtke Apple uređena je Pravilima o privatnosti tvrtke Apple te uvjetima i odredbama za Apple HomeKit dostupnima na www.apple.com.

Napominjemo da će, u slučaju da instalirate VELUX ACTIVE putem AppleHomeKit, funkcije sustava VELUX ACTIVE biti ograničene na rukovanje proizvodom i prikaz vrijednosti senzora. Potrebna vam je sklopka za odlazak da biste onemogućili automatsko otvaranje prozora pri odlasku iz kuće jer nećete moći onemogućiti otvaranje prozora putem aplikacije Apple HomeKit.

HomeKit (koji upotrebljava aplikaciju Home) – za upravljanje ovom dodatnom opremom s podrškom za HomeKit potreban je iPhone, iPad ili iPod touch sa sustavom iOS 9.0 ili novijim. Za automatsko ili daljinsko upravljanje izvan kuće ovom dodatnom opremom s podrškom za HomeKit potreban je Apple TV sa sustavom tvOS 10.0 ili novijim ili iPad sa sustavom iOS 10.0 ili novijim koji je postavljen kao kućni koncentrator.

8.2 Analitika

Tvrtka VELUX upotrebljava anonimne podatke o upotrebi radi optimizacije korisnosti softvera ugrađenog u sustav VELUX ACTIVE. U tu svrhu upotrebljavamo Fabric IO i Google Analytics.

9) Ažuriranja aplikacije VELUX ACTIVE

Uvijek mora biti instalirana najnovija verzija aplikacije. U slučaju da se toga ne pridržavate, tvrtka VELUX neće biti odgovorna za rad i sigurnost sustava VELUX ACTIVE. Tvrtka VELUX A/S objavit će ažuriranja aplikacije u trgovini App Store ili Google Play, a vi ih morate instalirati.

10 ) Prestanak upotrebe sustava VELUX ACTIVE

Ako iz bilo kojeg razloga želite prestati upotrebljavati VELUX ACTIVE, morate resetirati pristupnik. Upute za resetiranje pristupnika potražite na lokalnoj web-stranici za podršku za VELUX ACTIVE u odjeljku Najčešća pitanja.

Nakon što resetirate pristupnik, dobit ćemo obavijest da je raskinut vaš ugovorni odnos s tvrtkom VELUX. Nakon što dobijemo tu obavijest, prestat ćemo prikupljati podatke o svim korisnicima (uključujući račun Administratora i/ili gostiju) povezan s pristupnikom. Vaše prethodno prikupljene osobne podatke čuvamo tijekom razdoblja opisanih u Pravilima privatnosti za VELUX dostupnima na.

10.1 Neizravni načini prestanka upotrebe

Ako želite prestati upotrebljavati VELUX ACTIVE, morate se pridržavati postupka opisanog u prethodnom članku 10.

Ako ne resetirate pristupnik, već poduzmete druge postupke, dogodit će se sljedeće:

Izbrisali ste svoj korisnički ID (adresu e-pošte) u aplikaciji VELUX ACTIVE:

Ako je na računu registrirano više korisnika, a vi izbrišete svoj korisnički ID (adresu e-pošte), izgubit ćete pristup aplikaciji VELUX ACTIVE. Od tog trenutka nadalje, nećemo moći identificirati nikakve podatke o vama u razdobljima navedenima u Pravilima o privatnosti za VELUX dostupnima na ,a iz vaših će se prethodno prikupljenih podataka izbrisati i vaša adresa e-pošte. No račun VELUX ACTIVE ostaje aktivan i drugi korisnici registrirani u aplikaciji VELUX ACTIVE mogu nastaviti upotrebljavati aplikaciju.

U slučaju da je u aplikaciji VELUX ACTIVE registriran samo jedan korisnički ID (adresa e-pošte), nakon zatvaranja vašeg računa prestat ćemo prikupljati vaše podatke. Osim toga, izbrisat ćemo vaše osobne podatke, pa će se svi vaši podaci koji nisu osobni anonimizirati i više vas nećemo moći identificirati na temelju vaših podataka. Dodatne pojedinosti potražite u Pravilima o privatnosti za VELUX ACTIVE.

Napominjemo da će u oba prethodno navedena slučaja Apple HomeKit i dalje biti aktivan i funkcionalan dok ne onemogućite dodatnu opremu (VELUX ACTIVE) u aplikaciji Apple HomeKit. Dodatne informacije potražite na početnoj stranici tvrtke Apple.

Izbrisali ste aplikaciju VELUX ACTIVE:

U tom scenariju tvrtka VELUX neće dobiti obavijest o vašem prestanku upotrebe dok se ne objavi ažuriranje Uvjeta upotrebe ili Pravila o privatnosti za VELUX ACTIVE. Ako ne odgovorite na zahtjev za ažuriranje Uvjeta upotrebe ili Pravila o privatnosti, kontaktirat ćemo vas kako bismo saznali želite li nastaviti upotrebljavati VELUX ACTIVE.

Kada tvrtka VELUX dobije potvrdu da ste prestali s upotrebom, započinje teći vrijeme čuvanja podataka navedeno u Pravilima o privatnosti za VELUX. Pravila o privatnosti za VELUX dostupna su na, aplikacija Apple HomeKit i dalje će biti aktivna i funkcionalna dok ne onemogućite VELUX ACTIVE u aplikaciji Apple HomeKit. Dodatne informacije potražite na početnoj stranici tvrtke Apple.

Prestali ste upotrebljavati aplikaciju VELUX ACTIVE (neaktivnost):

Možda aktivno ne upotrebljavate aplikaciju VELUX ACTIVE, ali automatska se kontrola nastavlja. Ako ne potvrdite ili prihvatite ažuriranje Uvjeta upotrebe ili Pravila o privatnosti za VELUX, kontaktirat ćemo vas kako bismo saznali želite li nastaviti upotrebljavati VELUX ACTIVE.

Kada tvrtka VELUX dobije potvrdu ste prestali s upotrebom, započinje teći vrijeme čuvanja podataka navedeno u Pravilima o privatnosti za VELUX. Pravila o privatnosti za VELUX dostupna su na,aplikacija Apple HomeKit i dalje će biti aktivna i funkcionalna dok ne onemogućite VELUX ACTIVE u aplikaciji Apple HomeKit. Dodatne informacije potražite na početnoj stranici tvrtke Apple.

Napominjemo da u slučaju da se preselite iz doma s instaliranim sustavom VELUX ACTIVE i ne uklonite pristupnik, morate resetirati pristupnik kako više ne biste mogli upravljati prozorima putem svoje aplikacije.

11) Ako preuzmete VELUX ACTIVE npr. od prethodnog vlasnika vašeg doma

U slučaju da se preselite u dom u kojem je prethodni vlasnik već instalirao VELUX ACTIVE, vaša je odgovornost resetirati pristupnik, pogledajte članak 10. Ako ne resetirate pristupnik, prethodni vlasnik i dalje možda ima kontrolu nad vašim proizvodima tvrtke VELUX.

12) Odricanja od odgovornosti i sigurnosna upozorenja

12.1 NIJE uređaj za upozoravanje

Ovaj proizvod ne može funkcionirati kao uređaj za upozoravanje na ekstremne temperaturne uvjete niti veliku vlagu.

Senzor unutarnje klime nije predviđen za rad tijekom temperatura izvan temperaturnog raspona navedenog u specifikacijama proizvoda. To znači da u slučajevima kad su temperature izvan određenog raspona, vrijednosti koje prikazuje senzor možda neće biti točne, a ACTIVE kontrola možda neće otvarati i zatvarati vaše prozore i/ili dodatnu opremu u skladu s vašim automatskim postavkama.

Kao što je prethodno napomenuto, VELUX ACTIVE NIJE protupožarni sustav niti sustav za odimljavanje.

12.2 NISU DOPUŠTENE preinake ni integracija s aplikacijama koje nisu za to namijenjene

Proizvod ne smijete preinačavati ni na koji način niti ga koristiti s aplikacijama trećih strana koje nisu namijenjene za integraciju s proizvodom VELUX ACTIVE, bilo za vlastitu upotrebu ili za daljnju distribuciju.

 

U slučaju nestanka struje i prekida strujnog kruga, vaši proizvodi tvrtke VELUX neće raditi dok se ponovno ne uspostavi opskrba strujom.

Ako se prekine internetska veza, nećete moći upravljati proizvodima tvrtke VELUX putem aplikacije VELUX ACTIVE, ali ćete njima i dalje moći upravljati putem fizičkih lokalnih kontrola.

12.3 Ograničenja upotrebe

VELUX ACTIVE kontrolu unutarnje klime mogu koristiti osobe koje imaju dovoljno iskustva i znanja i koje su upućene u sigurnu upotrebu jedinice i moguće opasnosti.

Djeca se ne smiju igrati s VELUX ACTIVE kontrolom unutarnje klime (sklopka za odlazak, senzor i aplikacija unutarnje klime).

12.4 Selidba u dom s instaliranim sustavom VELUX ACTIVE

U slučaju da se preselite u dom u kojem je prethodni vlasnik već instalirao VELUX ACTIVE, morate resetirati pristupnik kako biste bili sigurni da prethodni vlasnik više nema kontrolu nad vašim proizvodima tvrtke VELUX. Ako ne resetirate pristupnik, tvrtka VELUX ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju neovlaštenog ulaska itd. zbog toga što niste resetirali pristupnik.

12.5 Odlazak od kuće

Pri odlasku od kuće važno je aktivirati sklopku za odlazak kako bi se onemogućilo automatsko otvaranje prozora. To možete učiniti klikom "ikone lokota" na sklopki za odlazak ili putem aplikacije VELUX ACTIVE.

Vi ili gosti-korisnici možete u bilo kojem trenutku otvoriti prozore putem fizičkih lokalnih kontrola aplikacije VELUX ACTIVE ili aplikacija trećih strana.

Ako ste aplikaciju instalirali putem Apple HomeKit, automatsko otvaranje prozora možete onemogućiti samo pomoću sklopke za odlazak.

13) Prava intelektualnog vlasništva

Na sadržaj, sustav i proizvod VELUX ACTIVE primjenjuje se autorsko pravo, patent i žig i druga prava intelektualnog vlasništva. Patenti i žigovi upotrebljavaju se pod licencom tvrtke VELUX Group. Na tekst, fotografije, crteže, grafiku, zvukove, podatke, računalni kod itd. primjenjuje se autorsko pravo u vlasništvu tvrtke VELUX Group.

Autorsko pravo VELUX A/S 2017. Sva prava pridržana. Zabranjena je reprodukcija i distribucija bez pisanog ovlaštenja tvrtke VELUX A/S. VELUX ACTIVE sa senzorom Netatmo, pametno rješenje razvijeno u suradnji s tvrtkom Netatmo Security

14) Sigurnost informacijskih sustava

Sigurnost informacijskih sustava od velike je važnosti za tvrtku VELUX, a osiguravamo je na različite načine putem tehničkih, fizičkih i organizacijskih mjera sigurnosti. Sigurnost informacijskih sustava kad je riječ o proizvodu VELUX ACTIVE odnosi se na sigurnost uređaja, sigurnost softvera i sigurnost podataka.

Tehničke mjere sigurnosti su, primjerice, upravljanje pristupom informacijskim sustavima, šifriranje prijenosa podataka i pohrane podataka, automatski antivirusni programi, programi vatrozida, vraćanje i sigurnosno kopiranje poslužitelja, pristup informacijskim sustavima putem pojedinačnih korisničkih imena i lozinki, zaključavanje pomoću čuvara zaslona, kontrola s odbijenim pristupom, revizije sigurnosti informacijskih sustava. 

Fizičke mjere sigurnosti su, primjerice, zaključani fizički arhivi, kontrola pristupa objektu putem osobnih kartica za pristup, protuprovalni alarmi i videonadzor.

Organizacijske mjere sigurnosti su, primjerice, obuka zaposlenika na području sigurnosti informacijskih sustava, uvođenje postupaka i pravila za sigurnost informacijskih sustava i obradu osobnih podataka.

Podizvođači tvrtke VELUX moraju se pridržavati sličnih pravila sigurnosti informacijskih sustava i tvrtka VELUX provodi revizije informacijskih sustava u njima.

Da biste saznali više o sigurnosti informacijskih sustava tvrtke VELUX, obratite se lokalnoj prodajnoj tvrtki VELUX.

Na VELUX ACTIVE primjenjuju se sljedeće posebne odredbe:

Sigurnost uređaja

Sva komunikacija između uređaja VELUX ACTIVE (pristupnik, senzorska sklopka, sklopka za odlazak, proizvodi INTEGRA) u vašem domu je šifrirana. Pobrinite se da uvijek ažurirate svoje uređaje najnovijim softverom aplikacije radi optimalne sigurnosti i kao što je opisano u članku 9.

 Softver

Sva podatkovna komunikacija pod nadzorom tvrtke VELUX između kontrole aplikacije VELUX ACTIVE i odgovarajućih pozadinskih sustava je šifrirana.

 Osobni podaci

Tvrtka VELUX pridržava se lokalnih i međunarodnih zakona i propisa u vezi sa zaštitom osobnih podataka. Pojedinosti o tome na koji način štitimo osobne podatke potražite u Pravilima o privatnosti za VELUX ACTIVE.

15) Izjava o sukladnosti

Ovime izjavljujemo da je VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime KIX 300 (pristupnik 3LG E01/NXG01E, senzor unutarnje klime KLA 300/3LA E06/NXS01 i sklopka za odlazak KLN 300/3LN E01/NXD01E) sukladna Direktivi o radio opremi 2014/53/EU i Direktivi o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi 2011/65/EU i proizvedena u skladu s usklađenim standardima EN 60950(2006)+A11(2009)+A1(2010)+A12(2012)+A2(2013), EN 55032(2015), EN 301489-3 v2.1.1, EN 300220-2 v3.1.1, EN 300220-1 v3.1.1, EN 300440-2 v1.4.1, EN 300440-1 v1.6.1, EN 300328 v2.1.10 i EN 50581(2012).

Izjava FCC-a

VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime ispitana je i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima za digitalni uređaj klase B u skladu s dijelom 15. pravila FCC-a. Svrha je tih ograničenja pružiti razumnu zaštitu od štetnih smetnji pri instalaciji u stambenim objektima.

VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime generira, upotrebljava i može zračiti radiofrekvencijsku energiju te, ako nije instalirana i ne upotrebljava se u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje na radijskim komunikacijama. No nema jamstva da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji.

Ako VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime prouzroči štetne smetnje pri radijskom i televizijskom prijamu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da proba ispraviti smetnje na neki od sljedećih načina:

- preusmjeravanjem ili premještanjem antene prijamnika

- povećanjem razmaka između kontrole unutarnje klime i prijamnika

- priključivanjem kontrole unutarnje klime u utičnicu u strujnom krugu različitom od onog u koji je priključen prijamnik

- savjetovanjem s prodavačem ili iskusnim serviserom za radijske/televizijske prijamnike.

Izjava FCC-a o izloženosti zračenju

VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime udovoljava ograničenjima izloženosti RF zračenju FCC-a koja se primjenjuju za okruženja koja nisu kontrolirana. Odašiljač se smije instalirati i njime se smije rukovati na udaljenosti od najmanje 20 centimetara od vašeg tijela i ne smije se nalaziti na istom mjestu ili upotrebljavati zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem. VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime sukladna je dijelu 15. Pravila FCC-a. Smije se upotrebljavati ako su ispunjena sljedeća dva uvjeta:

(1) VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime ne smije uzrokovati štetne smetnje i

(2) VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime mora prihvaćati sve primljene smetnje, uključujući one koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Izjava o sukladnosti za Kanadu

VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime sukladna je bezlicencnom RSS standardu(ima) Kanadskog zavoda za telekomunikacije Industry Canada.

Smije se upotrebljavati ako su ispunjena sljedeća dva uvjeta: (1) VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime ne smije izazivati smetnje i (2) VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime mora prihvaćati sve primljene smetnje, uključujući one koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

Ovaj digitalni uređaj klase B sukladan je kanadskom standardu ICES-003.

VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime i njezine antene ne smiju se nalaziti na istom mjestu ili upotrebljavati zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Sukladnost s UL 2043

Pristupna točka ima odgovarajuću otpornost na vatru i proizvodi malo dima.

VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime prikladna je za rad u ventilacijskom prostoru zgrade, npr. iznad spuštenih stropova. Pristupna točka udovoljava članku 300-22(c) NEC-a i člancima 2-128, 12-010(3) i 12-100 kanadskog Zakona o električnim instalacijama, dio 1., C22.1.

16) Kontakt

Podaci o hrvatskoj prodajnoj tvrtki

VELUX Hrvatska d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
10010 Zagreb

Telefon: 01/5555-444
velux-hr@velux.com