Kopiranje s kontrolne jedinice (KLC 410)

U ovom se članku prikazuje kako dodati proizvode kojima upravlja kontrolna jedinica (KLC 410) s prekidačem bez napona kako biste dovršili postavljanje vašeg novog daljinskog upravljača VELUX Touch.

Pripremite proizvode koje želite dodati na novi upravljač VELUX Touch.
VAŽNO: ako se kontrolna jedinica upotrebljava samo s prekidačem bez napona, potrebno je najprije dodati zidni prekidač KLI kako bi se omogućila integracija upravljača VELUX Touch.

Kontrolna jedinica KLC 410 uparena sa zidnim prekidačem (KLI 31x)

  1. Slijedite upute: Kopiranje s postojećeg zidnog prekidača (KLI 31x)

Kontrolna jedinica KLC 410 uparena s upravljačkim panelom (KLR 200)

  1. Slijedite upute: Kopiranje s postojećeg upravljačkog panela (KLR 200)

Kontrolna jedinica KLC 410 koja se upotrebljava samo s prekidačem bez napona

  1. Pronađite svoju kontrolnu jedinicu i tipku RESET (oznaka crvene točke na strani kabela).
  2. Pritisnite i držite tipku RESET 10 sekundi da biste sva prethodna uparivanja vratili na početne postavke.
  3. Uparite zidni prekidač KLI s kontrolnom jedinicom: na zidnom prekidaču KLI nakratko pritisnite gumb za uparivanje (ikona s dva kruga) pomoću predmeta s oštrim vrhom.
  4. Postavite kontrolnu jedinicu u način rada za uparivanje: na zidnom prekidaču KLI nakratko pritisnite gumb postavki (ikona zupčanika) pomoću predmeta s oštrim vrhom.
  5. Dodajte prekidač bez napona: pritisnite gumb za otvaranje/gore ili dolje/zatvaranje na prekidaču bez napona.

Sada se vratite na svoj upravljač VELUX Touch kako biste dovršili prijenos i pokretanje proizvoda. Slijedite upute: Kopiranje s postojećeg zidnog prekidača (KLI 31x)