Kopiranje sa sučelja (KLF 200)

U ovom se članku prikazuje kako kopirati proizvode kojima upravlja postojeći upravljač VELUX sučelje koje se može programirati (KLF 200) kako biste dovršili postavljanje vašeg novog upravljača VELUX Touch.

Pripremite svoje sučelje KLF 200 za slanje kopije proizvoda na novi upravljač VELUX Touch.
Slijedite korake opisane u nastavku:

  1. Pronađite svoje sučelje i okrenite ga kako biste pristupili gumbu za ključ proizvoda (mala ikona ključa) na strani kabela.
  2. Pritisnite i držite gumb ključa proizvoda dok gledate kako zeleno LED svjetlo najprije polako treperi, a zatim se prebacuje na malo brže treperenje.
  3. Otpustite gumb ključa proizvoda za početak slanja kopije.

Sada se vratite na svoj upravljač VELUX Touch kako biste dovršili prijenos i pokretanje proizvoda.
Napomena: prijenos proizvoda mora biti dovršen u roku od najviše 2 minute.

Dodavanje proizvoda na novi upravljač VELUX Touch sa sučelja (KLF 200)